Projekt II – Konstruktywizm w nauczaniu matematyki. Otwarte zasoby edukacyjne.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Program: ERASMUS +
Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Główny adresat: Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne

Czas trwania projektu: od 1-09-2015 r. do 1-09-2017 r. (24 miesiące)
Organizacja wnioskująca: Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o. (Gliwice, Polska)
Organizacje współpracujące zaangażowane w realizację projektu:
– Universitaet Wien (Wiedeń„, Austria)
– AS Cyprus College Limited – European University Cyprus (Nikozja, Cypr)
– Vitale Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.l. (Catania, Włochy)
– Zespół Szkół‚ Ogólnokształcących Nr 11 (Gliwice, Polska)

Informacje o bieżącej realizacji projektu znajdują się na stronie http://www.math-fort.eu/

Najistotniejszy priorytet horyzontalny lub sektorowy zgodny z celami projektu: Umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach, rozwiązanie kwestii niskich osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. 

Projekt zakłada wsparcie nauczania matematyki w gimnazjach (III etapie edukacyjnym ) opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyć w procesie opracowania, testowania i wdrażania innowacyjnych technologicznie symulacji matematycznych “Make Interest” i “Practise” i opracowanych pomocy dydaktycznych. Opracowany zostanie raport z ewaluacji ich przydatności w procesie nauczania. Dzięki działaniu wsparci będą nauczyciele, kadra pedagogiczna, przyszli nauczyciele matematyki w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki i powiązanych kompetencji cyfrowych. Projekt wspiera uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów; innowacyjne podejścia do środowiska nauczania bogatego w technologie, z uwzględnieniem matematyki w środowisku bogatym w technologie.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

22. czerwca 2022 r., godz. 9:00 – SPORTOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81