Projekt NIEPODLEGŁA – OPIS

 

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Projekt NIEPODLEGŁA

Społeczność V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach uczestniczy w r. szk. 2018/19  w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości.

Przystąpiliśmy do konkursu w ramach  programu edukacyjnego Wolność, równość, niepodległość rządowego programu wieloletniego Niepodległa. W czerwcu złożyliśmy  wniosek do MEN o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wniosek został oceniony na 39 pkt (z 40 możliwych do uzyskania).
Na realizację przedsięwzięcia szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 6700 zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

wrzesień 2018r.

a) gromadzenie eksponatów i przygotowanie wystawy pamiątek związanych
z odzyskaniem niepodległości. Planowane otwarcie wystawy 6 listopada,

b) wyjazd uczniów klas I na wycieczkę na Górę Św. Anny. (Zwiedzanie Muzeum Czynu Powstańczego, praca warsztatowa, gry terenowe z wykorzystaniem wiedzy historycznej i biologiczno-geograficznej) – 17 i 19 września,

c) rozpoczęcie akcji krwiodawstwa Krew dla niepodległej współpraca
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa oraz nawiązanie współpracy z innymi szkołami; oddawanie krwi – przez cały rok szkolny,

 

październik 2018r.

a) 6 października– sobota- rajd rowerowy szlakiem wydarzeń historycznych regionu,

b) 12 października – podczas obchodów Dnia Nauczyciela zakopanie na szkolnym podwórzu Kapsuły czasu zawierającej informacje o obecnych uczniach
i nauczycielach, o mieście i szkole. Kapsuła ma być odkopana  w 100- lecie jubileuszu szkoły w roku 2045,

c) wycieczka edukacyjna połączona z warsztatami dla uczniów klas II do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – 15-17 października,

d) koniec października – debata Polaków kręte drogi do wolności z udziałem gości
ze świata nauki

listopad 2018 r.

a) 6 listopada – koncert dla uczniów, rodziców i nauczycieli Patriotyzm się nie starzeje

b) 6 listopada- otwarcie wystawy poświęconej 100-leciu odzyskania niepodległości

c) 9 listopada – dzień biało-czerwony w szkole, ułożenie żywego konturu Polski uwiecznione pamiątkowym zdjęciem, uroczysta akademia, wspólne odśpiewanie hymnu o godz.11.11

 

Zapraszamy uczniów i rodziców do udziału we wspólnym świętowaniu 100-lecia naszej niepodległości.

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

11 listopada – Święto Niepodległości

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81