Rajd Rowerowy – 100 lat Niepodległości.

W sobotę 6 X 2018 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy „szlakiem plebiscytu – dla uczczenia 100 lat niepodległej Polski”.

Rajd wspaniale poprowadziła Pani Magdalena Droździak-Wrona wraz z nauczycielami  wf-u. Trasę rajdu opracowały Panie Agnieszka Smołka i Ewelina Zygan- nauczycielki języka polskiego.

Start miał miejsce na Placu Piłsudskiego – pod pomnikiem marszałka. Wspomnienie o Józefie Piłsudskiem wygłosiła Pani Anna Kloza – nauczyciel historii i koordynator projektu ‘Niepodległa’.

Następnie ruszyliśmy w kierunku Kozłowa, a potem w stronę Bojszowa, dotarliśmy do Rachowic, zaś stamtąd do Sośnicowic. Na przystankach poświęconych ważnym dla regionu miejscom historycznym, pan Dyrektor Florian Brom opowiadał o sytuacji na Śląsku w tamtym okresie. W każdej miejscowości zapoznawaliśmy się z wynikami plebiscytu na tym terenie.

Pogoda była piękna i słoneczna, trasa ok 50 kilometrowa została pokonana w kilka godzin. Na koniec przystanek na kiełbaski z grilla i wszyscy w doskonałych humorach powrócili do Gliwic.

W wyprawie uczestniczyli uczniowie liceum i gimnazjum, nauczyciele, a także rodzice.

Rajd był częścią projektu ‘Niepodległa’ realizowanego przez naszą szkołę we współpracy z MEN.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

11 listopada – Święto Niepodległości

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81