Zastępstwa 8.04.2019 ( poniedziałek )
Lekcja Klasa Nazwisko n-la nieobecnego Nazwisko n-la zastępującego Uwagi
1 3A vacat j.ang. Golik-Skitał zast.
7 2DE vacat j.ang. Golasz zast.
1 3A-G Dziuban Chroszcz zast.
2 1D Dziuban Machoń zast.
4 3C-G Dziuban Chroszcz zast.
5 2B Dziuban Chroszcz zast.
6 2B Dziuban Chroszcz zast.
7 1A Dziuban Czaplicka zast.
1 1E Taraszkiewicz Siekanowicz zast.
2 1A Taraszkiewicz Dobrowolska zast.
3 1D Taraszkiewicz Mazur zast.
4 1B Taraszkiewicz Podlas zast.
7 1C Taraszkiewicz odwołane
1 ind Rasińska odwołane
2 3B-G Rasińska Kos zast
3 2AD Rasińska Moszyńska zast
4 1AD Rasińska Moszyńska zast
5 1BC Rasińska Moszyńska zast
6 3AD Rasińska Moszyńska zast
7 3BC Rasińska odwołane
8 2BC Rasińska odwołane
2 3A Pyzik Siekanowicz całość klasy
3 3A Pyzik Siekanowicz całość klasy
5 3C-G Pyzik Dzietczyk zast
6 3A-G Pyzik Mazurkiewicz zast
7 3A Pyzik odwołane
1 3B Mazurkiewicz Skok zast.
2 2AD Mazurkiewicz Skok zast.
3 2E Mazurkiewicz Skok zast.
4 3AB-G Mazurkiewicz Świątkowski zast.
5 3AB-G Mazurkiewicz Świątkowski zast.
7 1D Mazurkiewicz odwołane
2 ind. Zygan odwołane
3 ind. Zygan odwołane
4 1C Zygan Smołka zast.
5 1E Zygan Sztokało zast.
6 1E Zygan Cieślar zast.
7 1B Zygan Pawłowska zast.
Powyższe zastępstwa obowiązują jeśli nie dojdzie do strajku