Zastępstwa 18.10.2019 ( piątek )
Lekcja Klasa Nazwisko n-la nieobecnego Nazwisko n-la zastępującego Uwagi
2 1F Żędzianowska Trybalska zast
3 1F Żędzianowska Zygan zast
4 1C 3 Żędzianowska Witek zast
5 1B Żędzianowska Golik-Skitał zast
6 1F 3 Żędzianowska Golik-Skitał za 3CF
1 3E Maniakowska Cholewa całość klasy
2 3E Maniakowska Cholewa całość klasy
3 3E Maniakowska Golasz zast
5 1E 3 Maniakowska Mazurkiewicz za 1D3
6 2E Maniakowska Siekanowicz za 3A
3 3AD Mazurkiewicz Skok zast
5 1D Czaplicka kino
6 3D Czaplicka kino
5 3C Smołka kino
6 2D Smołka kino
7 2D Smołka kino
5 2C Zygan Rasińska za 3CF
6 1E 3 Zygan Trybalska za 3A
7 3B Zygan kino
5 2DE Skok Cieślar  ze swoją grupą
6 3B Skok kino
7 1B3 Skok odwołane
6 1D3 Zimnicka kino
7 1A3 Zimnicka Pyzik całość klasy
5 3D Kloza kino
6 1B 3 Kloza Kos za 3CF
7 3C Kloza kino
8 3B Kloza kino
5 3B Kłysik kino
6 1A 3 Kłysik Nowak za 1D
7 1D 3 Kłysik kino
Klasy 1D,1D3,2D, 3A,3B,3C,3D,3E,3F po lekcji 4 -wyjście do kina AMOK na MAF