Zastępstwa 25.02.2019 ( poniedziałek )
Lekcja Klasa Nazwisko n-la nieobecnego Nazwisko n-la zastępującego Uwagi
1 3A vacat j.ang. Golik-Skitał zast.
7 2DE vacat j.ang. Golasz zast.
2 3C-G Mrózek Kos zast.
3 2AD Mrózek Buławska zast.
4 1AD Mrózek Buławska zast.
6 3AD Mrózek Buławska zast.
7 3BC Mrózek odwołane
8 2BC Mrózek odwołane
0 ind. Katyńska odwołane
1 ind. Katyńska odwołane