W roku szkolnym 2019/2020 zostaną otwarte następujące klasy:

KLASA NAZWA PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
IA
IB
IC
ID
IE