W roku szkolnym 2018/ 2019 zostaną otwarte następujące klasy:

KLASA NAZWA PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
IA medyczna biologia, chemia, matematyka
IB dwujęzyczna matematyczno–fizyczna matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru spośród : geografii , informatyki
IC matematyczno – fizyczna matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru spośród : geografii , informatyki
ID humanistyczna język polski, historia, WOS
IE matematyczno -przyrodnicza matematyka , drugi przedmiot do wyboru spośród : biologii i geografii , trzeci przedmiot do wyboru
spośród języka angielskiego i języka francuskiego