Dyrekcja V LO uprzejmie informuje, że w związku z licznymi pytaniami
i wątpliwościami  Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej
stronie internetowej informacje dotyczące przyszłorocznej rekrutacji do
szkół ponadgimnazjalnych  oraz ponadpodstawowych:
https://men.gov.pl/rekrutacja
Prosimy o ich przeanalizowanie i zapoznanie się z infografikami.