Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokszktałcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

NIP 631-21-69-367

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

 


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Magdalena Toruń (Przewodnicząca)
2. Elżbieta Jachowska (Skarbnik)
3. Anna Bul
4. Anna Beluch
5. Karolina Trznadel-Puzoń
6. Jadwiga Stiborska

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Joanna Niestrój – Ostrowiec
2. Bogusław Polifke
3. Anna Matysek-Szymańska

 

Regulamin Rady Rodziców