Ubezpieczenie NNW
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NNW:

Uczniowie ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

NR POLISY: 92102973
Wyboru ubezpieczyciela po rozpoznaniu ofert dokonali przedstawiciele Rady Rodziców.

W razie zdarzenia należy skontaktować się jak najszybciej z opiekunem polisy p.Tomaszem Sikorą podając NR POLISY: 92102973
Tel: 502 071 501
Mail: tsikora@bezpieczny.pl

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia zamieszczonymi w osobnym pliku.

Ogólne Warunki Ubezpiecznia

NNW

Druk roszczenia