SAMORZĄD GIMNAZJUM wybrany na rok szkolny 2017/18:
1. MAREK MRÓWKA kl. 3C – przewodniczący
2. MAŁGORZATA PAWŁOWSKA kl. 2A – zastępca
3. WOJCIECH ROGOWSKI kl. 3A – skarbnik
Opiekun – Pani mgr KSENIA DOBROWOLSKA