SAMORZĄD VLO wybrany na rok szkolny 2017/18:
1. Małgorzata Kostka – przewodnicząca
2. Karol Piotrowski – zastępca
3. Filip Wieczorek – skarbnik
Opiekun  – Pani mgr JOANNA GOLIK-SKITAŁ